Casa Academiei Romane, Calea 13 Septembrie nr. 13, Sector 5, Bucuresti

tel./fax. 0213184826

e-mail: secretariatconsiliulfiscal.ro